Merkollande? Partnerstwo Francji i Niemiec w Unii Europejskiej w okresie rządów prezydenta Françoisa Hollande’a

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Merkollande? The French-German partnership in the European Union during the presidency of President François Hollande

Abstract

Po przejęciu władzy we Francji przez prezydenta F. Hollande’a w maju 2012 r. współpraca francusko-Niemiecka w Unii Europejskiej uległa osłabieniu, ale nie przełożyło się to jakoś szczególnie na kooperację na płaszczyźnie bilateralnej. Konieczność ścisłej współpracy w celu przezwyciężenia kryzysu strefy euro zmuszała Berlin i Paryż do korygowania własnych ambitnych planów i wypracowywania niezbędnych kompromisów. Z kolei obchody okrągłej rocznicy 50-lecia traktatu elizejskiego nakazywały wypracowywanie strategii rozwoju wzajemnych relacji na następne lata. W Unii Europejskiej oba państwa są skazane na współpracę, ponieważ w powszechnej opinii Niemcy i Francja stanowią nadal motor integracji europejskiej i gwarancję jej stabilnego rozwoju.
After President Francois Hollande assumed power in France in May 2012, French-German cooperation in the European Union weakened, which did not translate into bilateral cooperation, though. The need for tight collaboration in order to overcome the crisis of the eurozone, forced Berlin and Paris to revise their own ambitious agendas and work out the necessary compromises. The celebrations of the 50th anniversary of the Elysée Treaty called for the development of a strategy of mutual relations in the years to come. Both states are doomed to cooperation within the European Union, as Germany and France are commonly considered to be the engines of European integration and the guarantors of its stable development.

Description

Sponsor

Keywords

Unia Europejska, relacje francusko-niemieckie, prezydentura F. Hollande'a

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 7/2013, s. 23-38.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego