Prawo miejscowe a przepisy gminne

Loading...
Thumbnail Image

Date

1992

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Local law and communal law

Abstract

The authors attempt to answer the question whether the distinction present in the legislative acts, namely the distinction between „local law" and „communal law" is rational and whether it is the product of the legal doctrine or its origin is merely accidental. The authors conclude that the said distinction corresponds with jurisdictional delimitation, although the ultimate delimitation of the scope of local law and communal law may sometimes be faced with difficulties, for some communal legislation might be qualified as local law enacted by communal organs.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 54, 1992, z. 1, s. 67-75

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego