Dzieje Słowian w świetle leksyki Pamięci Profesora Franciszka Sławskiego, pod red. Jerzego Ruska, Wiesława Borysia, Leszka Bcdnarczuka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2002, 546 s., + 8 ilust., ISBN 83-233-1535-3.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2004

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

PAN oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo Pro

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Bohemistyka IV, 2004, nr 3, s.221-232.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego