Smugi Zagłady. Emocjonalne i konwencjonalne aspekty tekstów ofiar i ich dzieci

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Trails of the Holocaust. Emotional and conventional aspects of written expression of victims and their children is a publication that distances itself from the radical approach of ‘the inexpressible’ by presenting a variety of expressions of the Jewish experience of those times. What is crucial in the analysis is pointing to the ambiguous relations between stories about wounded identity, attempts to articulate traumatic experiences and drawing from firmly established conventions, i.e. old forms of expression. In this sense, the book provides an overview of various descriptions of the Holocaust which do not necessarily advocate a need to search for new/different forms through which to articulate the experiences of those times. This analysis draws attention to the issue of a strong affective component in texts dealing with Jewish suffering (their methodological basis is the emotional aspect of experience).
Jednym z ważniejszych pojęć dyskursu o Zagładzie jest kategoria niewyrażalności. Monografia wpisuje się w dyskusję z jej radykalnym ujmowaniem, wprowadzając metaforę „smug Zagłady”, która zakłada paradoks jednoczesnej obecności i nieobecności tamtego Wydarzenia w dotyczących go tekstach. Autorka pokazuje, w jaki sposób problemy związane z ukrywaniem tożsamości przez Żydów oraz z pisaniem o przeżytej przez nich traumie (oba oparte na ich równoczesnym zasłanianiu i ujawnianiu) wpływają na formę utworów. Obawy wynikające z lęku przed ujawnieniem własnego pochodzenia i trudności wywołane doświadczonym cierpieniem wywołują silne emocje, które kształtują sposób pisania, co często objawia się koniecznością sięgania po znane formy literackie, i właśnie to konwencjonalność opisu staje się ważnym elementem analizy tekstów o Zagładzie – którym wcześniej często zarzucano artystyczną drugorzędność. Problem emocjonalności wiąże się więc z kwestią konwencjonalności, prowokując do zrewidowania zbyt ostro i jednoznacznie formułowanych sądów o literaturze Zagłady jako zbiorze utworów szukających przede wszystkim nowego języka.

Description

Sponsor

Keywords

Zagłada, literatura, konwencje, emocje

Citation

Przymuszała B., Smugi Zagłady. Emocjonalne i konwencjonalne aspekty tekstów ofiar i ich dzieci. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 370.

ISBN

978-83-232-3080-9

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego