Informacja ze wspólnej kampanii Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Finansowego skierowanej do osób, które zawarły z bankami umowy o kredyt indeksowany/denominowany we frankach szwajcarskich pt. „Masz kłopot z pożyczką? Dowiedz się, co możesz zrobić”

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Information on the joint campaign of the Commissioner for Citizens’ Rights and the Financial Ombudsman addressed to those who entered into a loan agreement with banks indexed/denominated in Swiss Francs, termed “Are you having a problem with your loan? Find out what you can do”

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Studia Prawa Publicznego, 2018, Nr 21, s. 201-205

Seria

ISBN

ISSN

2300-3936

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego