Zmiana układu sił w hiszpańskiej polityce po 2011 roku. Teoria i polityka

dc.contributor.advisorMłyńczyk, Łukasz. Promotor
dc.contributor.authorGórnicka, Weronika
dc.date.accessioned2018-01-09T11:46:03Z
dc.date.available2018-01-09T11:46:03Z
dc.date.issued2017
dc.descriptionWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwapl
dc.description.abstractGłównym celem dysertacji jest analiza zmian, zachodzących w hiszpańskiej przestrzeni politycznej po 2011 roku w perspektywie oddziaływań treści teoriopolitycznych. W ujęciu tym teoria traktowana jest nie tylko jako narzędzie badania mających miejsce przemian, ale przede wszystkim jako instrument ich kreowania. Proponowana ścieżka badawcza nie sprowadza się do rozwiązań marketingowych, wdrażanych w trakcie kampanii wyborczych, lecz implikuje dogłębną analizę zastosowanych koncepcji w określonym momencie historycznym, których efektem miało być nie tylko przekształcenie struktury systemu partyjnego, lecz w pierwszej kolejności modyfikacja i reinterpretacji roli obywatela w życiu politycznym Hiszpanii. Przyjęty w pracy zakres czasowy związany jest ściśle z dwoma podstawowymi dla całego procesu podmiotami, jakimi są Ruch Oburzonych oraz partia Podemos. Zainicjowanie w 2011 roku działalności pierwszego z nich stanowi punkt wyjścia dla analizy, natomiast zmiany, jakie zaszły na początku 2017 roku w zakresie funkcjonowania drugiego podmiotu stanowią finalny element badania.pl
dc.description.abstractThe main aim of the dissertation is to analyze the changes taking place in the Spanish political space after 2011 in the perspective of the impact of theoretical content. In this approach, theory is treated not only as a research tool, but above all as an instrument used for creation of changes. First of all the research path is concentrated at the analysis of the conceptions applied at a specific historical moment, not at simple marketing solutions implemented during election campaigns. The aim of this activity was not only to transform the structure of the party system, but to modify and reinterpret the role of the citizen in political life of Spain. The time range adopted in this work is related to the two basic entities for the whole process, which are Inidgnados Movement and the Podemos party. The initiation in 2011 of the first of them is the starting point for the analysis. The changes in the functioning of the second entity, which took a place at the beginning of 2017, constitute the final element of the study.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/21257
dc.language.isopolpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl
dc.subjectpolitykapl
dc.subjectpoliticspl
dc.subjectsystem politycznypl
dc.subjectpolitical systempl
dc.subjectHiszpaniapl
dc.subjectSpainpl
dc.subjectteoria politykipl
dc.subjectpolitical theorypl
dc.subjectPodemospl
dc.titleZmiana układu sił w hiszpańskiej polityce po 2011 roku. Teoria i politykapl
dc.title.alternativeChange of the balance of power in the Spanish politics after 2011. Theory and politicspl
dc.typeDysertacjapl

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego