SYSTEM ZARZĄDZANIA BANKIEM W UJĘCIU PRAWNYM

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

THE LEGAL ASPECT OF BANK MANAGEMENT

Abstract

Opracowanie podejmuje problem przenoszenia na grunt prawny materii będącej dotychczas domeną nauk ekonomicznych, na przykładzie rzadko komentowanych przepisów art. 9-9f ustawy – Prawo bankowe, regulujących system zarządzania bankiem. Podejmuje poszczególne elementy składowe tej nowej instytucji prawa bankowego, od ogólnego w charakterze ujęcia ustawowego, poprzez ich konkretyzację w uchwale Komisji Nadzoru Finansowego, aż po szczegółowe ujęcie w rekomendacji nadzorczej. Nie kwestionując potrzeby uczynienia z wymagań ustawowych dotyczących systemu zarządzania bankiem jakościowej normy ostrożnościowej, znajdującej z mocy ustawy rozwinięcie w uchwale Komisji Nadzoru Finansowego, opracowanie podkreśla znaczenie dobrego jakościowo ustawodawstwa. Usterki w redakcji, treści czy sekwencji przepisów, jak wynika z przeprowadzonej analizy instytucji prawnej systemu zarządzania bankiem, trudnej do uregulowania z racji swej ekonomicznej natury, budzą wątpliwości, utrudniają więc przestrzeganie tych przepisów i ich stosowanie jako wymogów sankcjonowanych środkami nadzorczymi.
*The paper analyses the regulation of a bank management system contained in article 9-9f of the Act: Banking Law, a frequent subject of economic deliberations seldom discussed in a legal context, and compares the approach to the relevant provisions of the Act (a general outline of the regulation) with concrete regulation contained in the resolution of the Financial Supervision Commission, and an even more detailed instruction provided in the supervisory recommendation. Recognising the statutory requirements and importance of the quality of a cautionary norm identified in the resolution of the Financial Supervision Commission, the importance of quality legislation is being emphasised. A legal regulation of the bank management system is not an easy task due to the economic nature of the regulated subject and, as the analysis of the current legal provisions shows, already its drafting is a challenge, and the wording of the legislation is often far from perfect, which is a potential impediment to proper interpretation, application and execution of the regulation.

Description

Sponsor

Keywords

prawo bankowe, wewnętrzna kontrola bankowa, system zarządzania bankiem, zarządzanie ryzykiem, banking law, internal control in bank, bank management system, risk management

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 4, s. 5-16

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego