PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Loading...
Thumbnail Image

Date

2004

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Abstract

Joseph E. Stiglitz, Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, ss. 233.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 66, 2004, z. 4, s. 187-189.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego