Etyczny bunt w reżimie demokratycznym

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań

Title alternative

An Ethical Riot in the Democratic Regime

Abstract

After twenty years of a democratic regime in Poland, one can see its condition. There are three categories of a riot - “the narrowest”, “narrow” and “wide”. The article presents the examples of each type and the cause of their existence. Sometimes it results from the fashion or the reality is somehow changed. These changes may be fragmentary or they may affect the whole society. The article discusses this differentiation. To become a rebel, many obstacles must be overcome.
Dwadzieścia lat istnienia reżimu demokratycznego w Polsce pozwala przyjrzeć się jego kondycji. Wolność, liberalizm jako fundamentalne wartości winny sprawiać, że kontestacja może zostać przeprowadzona bez problemu. Rzeczywistość jest jednak zgoła inna. Wyróżnia się przez to trzy kategorie buntu ze względu na zakres: najwęższy, wąski oraz szeroki. Artykuł prezentuje przykłady poszczególnych typów i przyczynę takiego podziału. Czasami bunt wynika bowiem z mody, czasami kontestator zmienia rzeczywistość, ale w wąskim wymiarze, a czasami zmiany są fundamentalne, dotykają całości społeczeństwa. Skoro tak jest, to muszą istnieć przyczyny tego ograniczenia. W artykule można znaleźć odpowiedź tego zróżnicowania. Wynika z tego, iż wiele ograniczeń należy pokonać, aby stać się buntownikiem.

Description

Sponsor

Keywords

etyka, bunt, kontestacja, demokracja, opozycja, reżim

Citation

Refleksje, nr 3, wiosna-lato 2011, s. 199-213.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego