Słownik frazeologiczny z ćwiczeniami dla uczących się języka polskiego jako obcego

Title alternative

Abstract

Słownik składa się z dwu części: I. Słownik frazeologiczny dla uczących się języka polskiego jako obcego; II. Ćwiczenia frazeologiczne z komentarzem dla uczących się języka polskiego jako obcego. Na pierwszą składają się: "Uwagi wstępne" (zawierające dokładną charakterystykę zawartości leksykonu, opis sposobu doboru i porządkowania materiału), "Skróty i symbole stosowane w artykułach hasłowych", "Spis pól w układzie tematycznym", "Bibliografia", a także "Słownik frazeologiczny w układzie tematycznym dla uczących się języka polskiego jako obcego" i "Indeks związków frazeologicznych ułożonych według komponentów". Drugą z kolei tworzą ćwiczenia dla uczących się języka polskiego jako obcego ("A1. Zdrowy jak ryba", "A2–B1. Moje miasto", "B2. Z lotu ptaka", "C1. Od A do Z"), a także zestawy zadań dla tłumaczy specjalizujących się w przekładzie polsko-słowackim / słowacko-polskim ("Igraszki z ogniem w przekładzie literackim", "Przekład do tańca i do różańca?").

Description

Indeks związków frazeologicznych ułożonych według komponentów rozpoczyna się od strony 163.

Sponsor

Słownik powstał w ramach projektu Współczesna kultura polska we frazeologii (PJP/PJP/2020/1/00015) finansowanego z Programu Promocja Języka Polskiego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA)

Keywords

frazeologia, przysłowia, język polski jako obcy, glottodydaktyka

Citation

ISBN

978-83-66666-50-4

Title Alternative

Rights Creative Commons

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego