Milorad Dodik’s Use of Contentious Rhetoric in (De)constructing Bosnia and Herzegovina’s Identity: A Discourse-Historical Analysis

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Kontrowersyjna retoryka Milorada Dodika w (de)konstrukcji tożsamości Bośni i Hercegowiny. Analiza historyczno-dyskursywna

Abstract

The article explores Milorad Dodik’s rhetoric and nationalist discourse in Bosnia and Herzegovina (BiH). It seeks to shed light on the intricacies of the politics of the current Serb member of the tripartite Presidency of BiH by analyzing a number of television interviews and the speeches Dodik delivered at the celebration of the RS Day on January 9, 2017–2020. Unfortunately, BiH continues its struggle with divisive identity politics, which perpetuates the nationalist paradigm of the nation. Identity politics plays an integral part in the construction of “we” versus “them,” and underlies the lack of a “national identity.” The analysis will reveal Dodik’s political strategies and offer a glimpse into his ideology and views of BiH as well as his vision and long-term objectives for the Republika Srpska (RS). Moreover, the article examines linguistic practices and seeks to answer the following research questions: how does Dodik view BiH, and what are his long-term goals for RS? Has identity politics influenced the emergence of referendums in RS? What could the referendums proposed and already held in the RS mean for the future of BiH and its national identity?
Ten artykuł bada dyskurs polityczny Milorada Dodika, obecnego serbskiego członka trójstronnej prezydencji w Bośni i Hercegowinie (BiH), i zwraca uwagę na zawiłości jego polityki. Analizuje szereg wywiadów telewizyjnych z Miloradem Dodikiem i przemówienia, które wygłosił podczas uroczystości 9 stycznia 2017 r. Niestety, BiH nadal zmaga się z dzielącą polityką tożsamości, która utrwala nacjonalistyczny paradygmat narodu. Polityka tożsamości odgrywa integralną rolę w konstruowaniu „my” kontra „oni” i leży u podstaw braku „tożsamości narodowej”. Analiza ujawnia strategie polityczne Dodika i zwraca uwagę na jego ideologię i poglądy na BiH, a także na jego wizję i długoterminowe cele dla RS. Nadto, ujawnia polityczny cel tych wywiadów i przemówień. Artykuł analizuje praktyki językowe i stara się odpowiedzieć na następujące pytania badawcze: Jak Dodik postrzega BiH i jakie są jego długoterminowe cele w RS? Czy polityka tożsamości wpłynęła na przeprowadzenie referendów w RS? Jaki wpływ na przyszłość BiH i jej tożsamość narodową mogą mieć zaproponowane i przeprowadzone referenda?

Description

Sponsor

Keywords

referendum, national identity, identity politics, discourse-historical analysis, Bosnia and Herzegovina, Milorad Dodik, referendum, tożsamość narodowa, polityka tożsamości, analiza historyczno-dyskursywna, Bośnia i Hercegowina, Milorad Dodik

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2020, nr 3, ss. 113-132.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego