Opozycja antysystemowa we współczesnych państwach totalitarnych – rzeczywistość, czy abstrakcja?

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań

Title alternative

Anti-system opposition in the present totalitarian countries - reality or abstraction?

Abstract

Artykuł analizuje zagadnienie obecności opozycji antysystemowej w państwach totalitarnych. Prezentuje rozważania nad genezą totalitaryzmu, jak i jego cechami. Następnie, zdefiniowana zostaje kwestia opozycji w systemie totalitarnym. Jednocześnie uwypuklony zostaje fakt zasadniczych różnic pomiędzy opozycją w państwie demokratycznym, a totalitarnym. Następnie, analizowane jest zjawisko opozycji antysystemowej w takich krajach jak Kuba, czy Korea Północna. Powyższa analiza umożliwia odpowiedź na pytanie o warunki, jakie muszą zaistnieć w danym państwie, by możliwa była działalność opozycji.

Description

Sponsor

Keywords

Opozycja antysystemowa, Państwo totalitarne, Kuba, Korea Północna

Citation

Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, Nr 2, jesień-zima 2010, s. 115-129

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego