"Król Jan", czyli Rzecz o utracie królestwa

Loading...
Thumbnail Image

Date

2004

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

słowo/obraz/terytoria, Gdańsk

Title alternative

Abstract

Tekst zawiera interpretację dramatu Williama Shakespeare'a "Życie i śmierć króla Jana" ("King John"). Autor przedstawił nie tylko filologiczne, lecz także historyczne i kulturowe konteksty omawianego utworu. Analiza ukazuje jedną z Szekspirowskich kronik jako utwór rekonstruujący proces utraty władzy i rozpadu państwa.

Description

Sponsor

Keywords

William Shakespeare, życie i śmierć króla Jana, King John, Shakespeare - interpretacje, Shakespeare in Poland

Citation

Krzysztof Kurek, "Król Jan", czyli Rzecz o utracie królestwa, [w:] Czytanie Szekspira, pod red. Jacka Fabiszaka, Marty Gibińskiej, Ewy Nawrockiej, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2004, s. 345 - 358, 617 - 618.

ISBN

83-89405-62-08

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego