Deontic Modality and Modals in the Language of Contracts

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Instytut Językoznawstwa Wydział Neofilologii, UAM

Title alternative

Modalność deontyczna i wykładniki modalności w języku umów

Abstract

The purpose of this paper is to present most typical methods of expressing deontic modality, namely obligation, prohibition and permission in Polish, American and British contracts. The author has analyzed the corpora of about 45 contracts formulated in British-English, American-English and Polish, namely: (i) deeds of conveyance, (ii) contracts of sale, (iii) contracts of lease, (iv) logistic contracts, (v) deeds of partnership and company-related contracts, (vi) contracts for rendering services and (vii) contracts of employment. After presenting the exponents of deontic modality, the author compiles the results in tables to show potential translative equivalents. The listing of such exponents of modality may serve translation purposes in accordance with textual-normative equivalence (cf. Kierzkowska 2002).
Celem pracy jest przedstawienie najbardziej typowych metod wyrażania modalności deontycznej (tj. nakazu, zakazu i przyzwolenia) w brytyjskich, amerykańskich i polskich umowach. Autorka dokonuje analizy 45 umów sformułowanych w polskim, amerykańskimi brytyjskim języku prawniczym. Zanalizowano następujące umowy: (i) umowy przeniesienia własności, (ii) umowy sprzedaży, (iii) umowy najmu i dzierżawy, (iv) umowy logistyczne (dystrybucji i magazynowania), (v) umowy spółek kapitałowych i osobowych, (vi) umowy świadczenia usług, (vii) umowy o dzieło, umowy zlecenia oraz umowy o pracę. Autorka przedstawia przykłady i dokonuje zestawienia wykładników modalności deontycznej w tabelach. Zebrane przykłady mogą stanowić ekwiwalenty przekładowe zgodnie z zasadą stosowania ekwiwalencji tekstowo-normatywnej (cf. Kierzkowska 2002).

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Comparative Legilinguistics, vol. 2, 2010, pp. 75-92.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego