Postoperaistyczne lektury Marksowskiego „Fragmentu o maszynach” w świetle krytyki

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM

Title alternative

Post-operaist Readings of Marxian ‘Fragment on Machines’ in the Light of Their Critiques

Abstract

Tekst podejmuje niezbędną na polskim gruncie kontekstową i krytyczną lekturę Marksowskiego „Fragmentu o maszynach” z „Zarysu krytyki ekonomii politycznej”. Kluczowym wątkiem jest teza o ciągłej aktualności, pomimo pozornego kryzysu, intuicji teoretycznych przedstawicieli marksizmu postoperaistycznego. Dla jej podparcia zreferowane zostały kluczowe założenia trzech typów lektury „Fragmentu”: politycznej, filozoficznej i historyczno-ekonomicznej. Odczytania te zostały skonfrontowane z trzema głównymi liniami krytyki, odpowiednio: filologiczną, ekonomiczno-polityczną oraz „polityczną”. W ramach tej konfrontacji część zarzutów została odparta i zrewaluowana.

Description

Sponsor

Keywords

postoperaizm, Marks, Negri, Virno, Vercellone, krytyka ekonomii politycznej

Citation

Praktyka Teoretyczna 2013, nr 9, s. 63-110

Seria

ISBN

ISSN

2081-8130

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego