European Union and the Unites States of America the sources of Perception and Misperception to Iran

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Unia Europejska i USA przyczyny (błędnego) postrzegania Iranu

Abstract

This article is focused on causes of perception and misperception between the European Union and United States of America in its policies toward Iran. Misperception caused derailing of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) by the USA withdrawal from it. Tracing misperception and perception in policies and strategies to Iran should contribute for better understanding complicated and contradictory relations between the West and Iran.
Celem artykułu jest wskazanie głównych przyczyn (błędnego) postrzegania w polityce USA i Unii Europejskiej wobec Iranu. Błędne postrzeganie intencji Iranu było jedną z głównych przyczyn wykolejenia porozumienia nuklearnego JCPOA było wycofanie się z niego USA. Analizowanie (błędnego) postrzegania ma istotny wpływ na formułowanie polityk i strategii wobec Iranu umożliwia głębsze spojrzenie w skomplikowane relacje pomiędzy Zachodem a Iranem.

Description

Sponsor

Keywords

JCPOA, perception, misperception, USA, EU, JCPOA, (błędne) postrzeganie

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019, s. 229-241.

Seria

ISBN

ISSN

1899-6256

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego