Rozwój baptyzmu na ziemiach polskich. Od nieformalnego ruchu religijnego do budowy kościoła

Loading...
Thumbnail Image

Date

1999

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Fundacji Humaniora / Austriackie Towarzystwo Studiów Środkowoeuropejskich

Title alternative

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie historii baptyzmu na ziemiach polskich. Początkowo (połowa XIX wieku) baptyści byli spontanicznym ruchem religijnym, by później (I połowa XX wieku) przekształcić się w pełnoprawny kościół posiadający uznanie władz państwowych.

Description

Sponsor

Keywords

baptyzm, protestantyzm

Citation

Zeszyty Filozoficzne, 1999, nr 7, s. 41-58

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego