Russian smart power in Georgia

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Rosyjska smart power w Gruzji

Abstract

Russia has always been active militarily; however, the current regime attempts to combine hard power with soft power tools. Russian-Georgian relations are wrought with tensions and clashes. The Western-oriented foreign policy of the latter causes worries in the Kremlin. Although the Russian federation has a strong standing in the Caucasus region, prominently due to its military presence there, the smart power policy is enacted to gain long lasting legitimacy. The mediums, such as pro-Russian non-governmental organizations, cultural intelligentsia and the Church clergy, promote the notion of a common culture and shared values. This promotion is usually accompanied by negative narratives directed towards the liberal West.
Rosja zawsze była aktywna militarnie; jednak obecny reżim próbuje połączyć instrumenty siły twardej i miękkiej. Stosunki rosyjsko-gruzińskie charakteryzują napięcia i starcia. Prozachodnia polityka zagraniczna Gruzji powoduje zaniepokojenie Kremla. Pomimo że Federacja Rosyjska ma silną pozycję na Kaukazie, z uwagi na jej obecność wojskową w regionie, polityka stosowania siły inteligentnej uzyskała długotrwałą legitymizację. Takie środowiska jak pro-rosyjskie organizacje pozarządowe, inteligencja kulturowa i duchowieństwo promują pojęcia wspólnej kultury i wspólnych wartości. Podobne promowanie zazwyczaj towarzyszy negatywnej narracji skierowanej ku liberalnemu Zachodowi.

Description

Sponsor

Keywords

Russia, Rosja, Gruzja, Georgia, Smart Power, smart power, Soft Power, siła miękka, Orthodox Church, Cerkiew prawosławna, Neo-Eurasianism, neo-eurazjatyzm

Citation

Przegląd Politologiczny, 2017, nr 4, s. 173-188.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego