Myśl programowa Polskiej Partii Socjalistycznej w okresie kształtowania się dyktatury (1945-1948)

Loading...
Thumbnail Image

Date

1998

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Title alternative

Programme thought of the PPS in the period when the dictatorship was being formed

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Polska Partia Socjalistyczna, historia polski 1945-1948, PPS, Polish history 1945-1948

Citation

Wallas T., Myśl programowa Polskiej Partii Socjalistycznej w okresie kształtowania się dyktatury (1945-1948), w: Między historią a politologią, red. Gil W., Kosman M., Wallas T. , Poznań 1998, s. 313-327.

ISBN

8387704075

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego