Předmluva a doslov jako párové peritexty knihy

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO

Title alternative

The preface and the ending as even elements (peritexts) of a literary work of art

Abstract

Předmluva a doslov (někdy uváděné jako prolog a epilog) obklopují bezprostředně autorský text z obou stran a vyskytují se buď samostatně nebo ve dvojici. Patří k nejstabilnějším znakům rámce literárního díla. Jejich cílem je potenciálnímu čtenáři vysvětlit, proč by měl knihu číst, poskytnout mu návod k recepci, objasnit genezi díla či kontext knihy atp. Studie se dále zabývá typologiemi D. Hodrové a G. Genetta a sleduje existenci obou párových peritextů v české knižní produkci 90. let dvacátého století. Příspěvek si všímá nejen typických rysů obou peritextů, ale snaží se postihnout i komunikační tendence českých nakladatelství v uvedeném období.
The author focuses on two elements which comprise the frame of a literary work of art: the preface and the ending, sometimes called the prologue and epilogue. They belong to the unstable elements of a work of art, mainly because sometimes the authors include only one of them. The function of a preface is to explain the reader why he or she should read the work, which is noticeable in all the arguments included (i.e. the work of a very talented artist, interesting topic, unique analysis of a problem etc.). There are also elements explaining the genesis of the work or its context, sometimes clues how to understand the work of art. In the ending the author or the publisher of a literary work of art provides further information, whose aim is to influence the way of its interpretation. The ending may also contain information about the author (his or her life and other works), indicating the context of the work’s origin. The author warns us that the preface and the ending ought not to be mistaken with academic commentary, which is a part of the academic addition to the work of art.

Description

Sponsor

Keywords

Český jazyk, Czech literature, Genealogie, Genealogy, Literární dílo, Literary work, Předmluva, Preface, Doslov, Ending

Citation

Bohemistyka X, 2010, nr 2, s. 133-152.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego