"Rzodkiewki" Janusza Morgensterna

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012-04

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu; Wydawnictwo PWSFTViT w Łodzi

Title alternative

Janusz Morgenstern’s „Radishes”

Abstract

Marek Hendrykowski’s essay presents the importance of Janusz Morgenstern’s early short film Radishes made after Stalin’s death, in 1954 as a student work produced by Film School in Łódź. The main character, old worker Gruliński loses his clear hopes and human illusions. The pesimistic conclusion is closed further by the simultaneous description of the hero’s social image within a discourse of origins and the sacred which evacuates analysis of class conflict and sociological approach in the narrative of an “ordinary good man” brutally disturbed in his desires and works by the irruption and power of an omnipotent destructive stalinist “red tape” bureaucracy. The poetics of Radishes is deeply influenced by the style of an Italian neorealism, first of all by its famous masterpiece, Vittorio De Sica’s Umberto D. (1952).
Esej Marka Hendrykowskiego traktuje o znaczeniu krótkometrażowego filmu Janusza Morgensterna „Rzodkiewki”. Film został nakręcony po śmierci Stalina w 1954 roku jako praca studencka i wyprodukowany przez PWSFTviT w Łodzi. Główny bohater, stary pracownik Gruliński traci wszelkie nadzieje i złudzenia. Pesymistyczną konkluzją jest charakterystyka wizerunku zarówno głównego bohatera, jak i społeczeństwa wpisana w dyskurs o pochodzeniu i sakralizacji, który ewokuje analiza konfliktu klasowego i podejścia socjologicznego w narracji o „zwykłym człowieku” brutalnie stłamszonym w swoich pragnieniach i działaniach przez wtargnięcie wszechmocnej destrukcyjnej stalinowskiej biurokracji. W poetyce „Rzodkiewek” wyczuwalny jest wyraźny wpływ włoskiego neorealizmu, na czele z jego słynnym dziełem „Umberto D.” (1952) Vittorio De Siki.

Description

Marek Hendrykowski, Katedra Filmu, Telewizji i Nowych Mediów UAM, „Rzodkiewki” Janusza Morgensterna, Janusz Morgenstern’s „Radishes”, „Images” 2012, vol. X: Microcosmos, red. A. Szpulak i W. Otto, nr 19, s. 89-93., ISSN 1731-450x, język: polski

Sponsor

Keywords

student film, etude, short feature, film style, poetics, narrative, narration, voice-over, Italian neorealism, social drama, hero, character, socialist realism, Stalin's era, film studencki, etiuda, film krótkometrażowy, filmowy styl, poetyka, narracja, opowiadanie, voice-over, włoski neorealizm, dramat społeczny, bohater, postać, socrealizm, era Stalina

Citation

Images, nr 19-20, 2012, s. 89-93

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego