Jowita zostaje: historia 10 dni ruchu studenckiego

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Dom Studencki "Jowita", Strajk studencki

Citation

Seria

ISBN

9788395620058

ISSN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego