Praktyczne aspekty przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową w najnowszym orzecznictwie i doktrynie

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Practical aspects of entrepreneur’s transformation into a capital company in the most recent judicature and doctrine

Abstract

Przedmiotem artykułu jest ocena funkcjonowania przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową. Instytucja ta, wprowadzona w 2011 r., do dziś generuje pewne trudności natury systemowej. Sporne pozostaje podstawowe zagadnienie zasady przejścia praw i obowiązków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Artykuł przedstawia wyrażone w doktrynie i judykaturze stanowiska, próbując je ocenić i wybrać możliwie najbardziej trafne. W dalszej kolejności prezentowane są konsekwencje przyjęcia jednej z zasad kontynuacji czy to sukcesji ,w szczególności zaś problemy pojawiające się przy okazji dochodzenia należności przez wierzycieli przedsiębiorcy. W tym zakresie artykuł porusza dwie kwestie: zmiany podmiotowej w postępowaniu cywilnym oraz relacje między terminami przedawnienia roszczeń i terminem zawitym dotyczącym trwania odpowiedzialności przedsiębiorcy przekształconego.
The subject matter of the article is the assessment of the functioning of transformation of an entrepreneur into a capital company. This institution, introduced in 2011, still generates difficulties of systemic nature. The fundamental issue concerning the principle of the transfer of rights and obligations related to the conducted business activity remains disputable. The article collects current opinions in judicature and legal scholarship and tries to evaluate them and choose the most accurate solutions. Subsequently, author presents the consequences of adopting either the principle of continuity or the principle of succession, as well as points out difficulties arising when a creditor of an entrepreneur pursues claims. The article deals with two issues: subject modification in civil proceedings as well as periods of limitation of claims and expiration time concerning the period of responsibility of a transformed entrepreneur.

Description

Sponsor

Keywords

przekształcenie przedsiębiorcy, transformation of entrepreneur, zasada kontynuacji, principle of continuity, zasada sukcesji, principle of succession, przedawnienie, period of limitation, tytuł egzekucyjny, enforcement title

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2018, nr 8, s. 183-196

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego