Modelowe badania nieinwazyjne obszarów leśnych – Las Krotoszyn. Z badań nad przemianami krajobrazu kulturowego w pradziejach Wielkopolski

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

badania nieinwazyjne, Wielkopolska, Krotoszyn, LiDAR, kurhan, pradzieje

Citation

Fontes Archaeologici Posnanienses Vol. 49 Poznań 2013, s.157-175.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego