Przegląd piśmiennictwa RPEiS 40(1), 1978

Loading...
Thumbnail Image

Date

1978

Authors

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Book reviews RPEiS 40(1), 1978

Abstract

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Przegląd piśmiennictwa, Book reviews

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 40, 1978, z. 1, s. 311-327

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego