Bilateralne stosunki polsko-niemieckie w latach 2005-2008

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

UAM

Title alternative

Abstract

W artykule zarysowany został wpływ reparacji wojennych, zwrotu majątków oraz sposobu upamiętniania wysiedleń np. budowy Centrum przeciwko Wypędzeniom, utworzenie „widocznego znaku”, jak również Europejskiej Sieci „Pamięć i Solidarność” na współczesne stosunki polsko-niemieckie. Rozpatrzony został również wpływ na bilateralne relacje trudnych negocjacji na płaszczyźnie europejskiej w kwestii ilości miejsc w Radzie Unii Europejskiej w trakcie prac nad Traktatem ustanawiającym Konstytucję dla Europy i Traktatem reformującym Unię Europejską. Autorka stawia w nim tezę, iż kwestie te, jak żadne inne, wpływały na bilateralne stosunki polsko-niemieckie w latach 2005-2008.

Description

Sponsor

Keywords

stosunki polsko-niemieckie, Unia Europejska, wysiedlenia, reparacje

Citation

Bielawska, A., Bilateralne stosunki polsko-niemieckie w latach 2005-2008. W: Musiał-Karg M., Wallas T. (red.), Unia Europejska w 2008 roku. Aktualne problemy i najważniejsze wyzwania, Poznań 2009.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego