Fabryki wiedzy

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Korporacja Ha!art

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

uniwersytet, fabryka, szkolnictwo wyższe, krytyczne badania nad szkolnictwem wyższym

Citation

Sowa, J.; Szadkowski, K. (2011). "Fabryki wiedzy". W: Edu-factory. Samoorganizacja i opór w fabrykach wiedzy, red. J. Sowa, K. Szadkowski, Kraków: Korporacja Ha!art, ss. 5-20

ISBN

978-83-62574-39-1

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego