Zakres działania i specyfika realizowanych zadań związków metropolitalnych na przykładzie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Scope of activity and idiosyncrasies of tasks performed by metropolitan unions – on the example of Upper Silesian Metropolitan Union

Abstract

W artykule została omówiona problematyka funkcjonowania związków metropolitalnych, które są jednostkami sektora finansów publicznych. Szczegółowo przeanalizowano zasady tworzenia związku metropolitalnego, zakres jego działania oraz wykonywane zadania. Omówiono również zasady prowadzonej gospodarki finansowej przez związek metropolitalny na przykładzie związku metropolitalnego w województwie śląskim. W artykule wykorzystano analityczną i dogmatycznoprawną metodę badawczą.
This article focuses on metropolitan unions which are units of public finance sector. Principles involved in the process of creating metropolitan union as well as scope of activity and performed task were analyzed. Rules for metropolitan unions engaged in an economic activity were discussed with reference to the example of metropolitan union in Silesian Voivodeship. The analytic and legal-dogmatic test methods were applied to present the issue in question.

Description

Sponsor

Keywords

związek metropolitalny, metropolitan union, gospodarka finansowa, financial management

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2018, nr 8, s. 211-223

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego