Anti-Jewish Motifs in the poetry of blessed Władysław of Gielniów (c. 1440-1505)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Hagiotheca

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

antyjudaizm, Władysław z Gielniowa, bernardyni, obserwanci, poezja łacińska, średniowieczna poezja polska, anti-Judaism, Observants, Latin poetry, Władysław of Gielniów, Franciscans

Citation

Anti-Jewish Motifs in the poetry of blessed Władysław of Gielniów (c. 1440-1505). [In:] Identinty and Alterity in Hagiography and the Cult of Saints. Ed. by Ana Marinković and Trpimir Vedriš. Zagreb: Hagiotheca, 235-244 (Bibliotheca Hagiotheca, Series Colloquia, vol. 1), pp. 235-244.

ISBN

9789535620501

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego