Kicz - nowy metajęzyk kultury. O czym mówi współczesny ukraiński kicz w dobie globalizacji?

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM

Title alternative

Abstract

W pierwszej części tekstu autorka dokonuje przeglądu najważniejszych koncepcji kiczu, jakie wynikły w kulturze Zachodu na przestrzeni XX wieku. Badaczka szczególną uwagę zwraca na poglądy Hermanna Brocha, Clementa Greenberga, T.W. Adorna, Thomasa Kulki, Ludwiga Giesza oraz Susan Sontag, która spopularyzowała kategorię kampu. W drugiej części artykułu autorka dowodzi, iż kicz we współczesnej kulturze ukraińskiej pełni ważną funkcję w procesach tworzenia nowych politycznych i kulturowych mitów; co więcej – okazuje się nieodłącznym komponentem kreowania nowej ukraińskiej tożsamości narodowej.
In the first section of the article the author reviews the most important concepts of kitsch which appeared in Western culture over the 20th century. The researcher focuses on the views of Hermann Broch, Clement Greenberg, T.W. Adorno, Thomas Kulka, Ludwig Giesz, and Susan Sontag – who mainstreamed the notion of camp. In the second part of the piece the scholar argues that in contemporary Ukrainian culture kitsch plays an important role in the process of creating new political and cultural myths. Additionally, kitsch turns out to be an integral component of creating a new Ukrainian national identity.

Description

Sponsor

Keywords

kicz, kitsch, kamp, camp, glamour, globalizacja, globalization

Citation

PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 7, 2010, s. 165-177.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego