Pruska twierdza w Łęczycy. Epizod z dziejów miasta z lat 1794-1806

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Muzeum w Łęczycy

Title alternative

Łęczyca. Szkice o przeszłości

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

historia fortyfikacji, history of fortifications, historia wojskowa, architektura obronna, historia Prus, Łęczyca, military history, military architecture, history of Prussia

Citation

Pawłowska H., Łęczyca. Szkice o przeszłości, Muzeum w Łęczycy, Łęczyca 2019, pp. 35-52.

ISBN

978-83-953516-0-0

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego