Przydatność instytucji prawa cywilnego w prawie pracy

Loading...
Thumbnail Image

Date

1960

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

The Usefulness of the Constructions of Civil Law for the Law of Employment

Abstract

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

WPiA

Citation

Ruch Prawniczy i Ekonomiczny 22, 1960, z. 4, s. 19-31

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego