KILKA UWAG NA TEMAT ZGODY NA ZABIEG MEDYCZNY WYRAŻANEJ PRZEZ MAŁŻONKA W TRYBIE ART. 68 KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

SOME REMARKS ON THE CONSENT FOR A MEDICAL TREATMENT OF A SPOUSE IN

Abstract

Artykuł obejmuje sytuację wyrażenia zgody męża matki w przypadku procedur medycznych obejmujących wspomaganie ludzkiego rozrodu. Znowelizowany art. 68 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przyjmuje niedopuszczalność zaprzeczenia ojcostwa dziecka w tej sytuacji. Ustawodawca łączy skutek w obszarze prawa cywilnego z wyrażeniem zgody, nie definiuje jednak, jaki charakter winna mieć zgoda małżonka, a w szczególności czy wystarczy jej wyrażenie w sposób dorozumiany.
The paper tackles the issue of a consent expressed by a husband for medical procedures to be undergone by the spouse (mother) in connection with assisted procreation treatment. The amended article 68 of the Family and Guardianship Code excludes a possibility of a denial of paternity of a child so convened. From the legislator’s point of view, a consent of a spouse has a direct impact on the consequential effect arising in the realm of the civil law. There is no clear definition, though, of the nature of the required consent, and in particular, whether an implied consent of a spouse would suffice.

Description

Sponsor

Keywords

zgoda na zabieg medyczny, consent for medical treatment, wspomagany rozród, assisted procreation

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2010, z. 1, s. 45-57

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego