Barbara Jankowiak (red.), Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, 364 s.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Kultura-Społeczeństwo-Edukacja Nr 2/2013, s.222-225

Seria

ISBN

978-83-232-2708-3

ISSN

2300-0422

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego