Płynna demokracja w programie Partii Piratów

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Liquid Democracy in the Manifesto of the Pirate Party

Abstract

Wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych w obszarze polityki przez wielu uważane było za remedium na jej problemy. Spadająca partycypacja, która pociąga coraz mniejszą legitymację ugrupowań zasiadających w parlamentach prowadzi do wzrostu niezadowolenia z funkcjonowania demokracji. Partie Piratów obecne w kilkudziesięciu państwach postulują, by demokrację zwrócić obywatelom. Jednym z instrumentów, które temu mają służyć jest płynna demokracja, którą znaleźć można w ich programach politycznych. Rozwiązanie to nie jest jedynie teoretycznym konstruktem, bowiem przez dwa lata wdrażano je w jednym z niemieckich powiatów. Choć LiquidFreisland nie spotkał się z masowym zainteresowaniem obywateli powiatu, to jednak poziom uczestnictwa nie odbiegał od udziału w innych projektach cyfrowej demokracji.
Falling participation, which involves less and less legitimacy leads to increased dissatisfaction with the functioning of democracy. New communication technologies in the area of policy by many was considered a remedy for the problems. Pirate parties present in dozens of countries postulate to return democracy to the citizens. One of the instruments is the Liquid Democracy, which can be found in their political agenda. This solution is not merely a theoretical construct, because for two years it was implemented in one of the German counties. Although LiquidFriesland met with massive public interest in the county of Friesland, the level of participation did not differ from other projects to participate in a digital democracy.

Description

Sponsor

Keywords

płynna demokracja, Partia Piratów, Liquid Feedback, Liquid Democracy, The Pirate Party, LiquidFeedback

Citation

Przegląd Politologiczny, 2015, nr 1, s. 73-84.

Seria

ISBN

ISSN

1426-8876

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego