O (s)traconym i odnalezionym skarbie. Macierzyństwo kobiet uzależnionych od alkoholu

Loading...
Thumbnail Image

Date

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Adrienne Rich (2000) stwierdziła, że wiemy więcej o powietrzu, którym oddychamy i o morzach, przez które podróżujemy niż o naturze i znaczeniu macierzyństwa. Jeszcze mniej wiemy o macierzyństwie kobiet, które zostało ukształtowane, a może i zdeformowane przez dyktaturę alkoholu w życiu tych kobiet, która nie pozostawiała zbyt wiele miejsca na pełne doświadczanie macierzyństwa. A problem uzależnienia od alkoholu kobiet, które są matkami, przecież istnieje, skrzętnie ukrywany przez te kobiety, silnie zabarwiony ich poczuciem winy i wstydu, odczuwanymi przez nie tak w okresie uzależnienia od alkoholu, jak i w procesie zdrowienia. To oblicze macierzyństwa zarysowane zostało w narracjach respondentek (w badaniach własnych i koordynowanych), sięgających pamięcią do przeszłości i przyglądających się sobie i swojemu macierzyństwu w teraźniejszości.

Description

Sponsor

Keywords

macierzyństwo, kobiety, uzależnienie od alkoholu

Citation

E.Włodarczyk, O (s)traconym i odnalezionym skarbie. Macierzyństwo kobiet uzależnionych od alkoholu, (w:) Rodzicielstwo. Ujęcie interdyscyplinarne, red. Lucyna Bakiera, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020, s. 315-330.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego