Dobro wspólne jako naczelna zasada Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

The Common Good as the Fundamental Principle of Poland’s Constitution of April 2, 1997

Abstract

Czym jest dobro wspólne? Jakie rozumienie dobra wspólnego koresponduje z uznaniem zasady dobra wspólnego, wyrażonego w artykule 1 Konstytucji RP, za zasadę naczelną? Autor stara się odpowiedzieć na te pytania a następnie próbuje wskazać, że interpretacja polityczna jak i prawnicza pozwala uznać zasadę dobra wspólnego jako zasadę normatywną a nie jedynie jako deklarację o charakterze typowo ideologicznym, za którym nie stoi żadna treść prawna. Niniejszy tekst ukazuje też sposób w jaki doszło do takiego zredagowania artykułu 1 Konstytucji RP z 1997 r.
What is the common good? What understanding of the common good corresponds to the acknowledgement of the common good principle, stipulated in Article 1 of the Constitution of Poland, to be the fundamental principle? The author of the paper tries to answer these questions and to show that both political and legal interpretations allows us to treat the principle of common good as a normative principle which is not a solely ideological declaration that is not supported by any legal meaning. This paper shows how Article 1 of the Constitution of Poland of 1997 was drafted.

Description

Sponsor

Keywords

Konstytucja RP, Dobro wspólne

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2009, nr 1-2, s. 245-272

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego