Założenia i realizacja polityki zarządzania zasobami w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992–2014

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Title alternative

The principles and execution of the resources management policy at Poznań University Library between 1992–2014

Abstract

W artykule przedstawiono zmiany zachodzące w zarządzaniu zasobami Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992–2014. Na podstawie analizy wewnętrznych regulacji dotyczących polityki gromadzenia i związanych z nią zagadnień zaprezentowano jej ewolucję w ostatnim dwudziestoleciu. Omówiono także towarzyszące jej zmiany w organizacji pracy i strukturze oraz zarządzaniu Biblioteką.
The article investigates and discusses the changes in the management of resources at Poznań University Library that were implemented over the last two decades (between 1992–2014). Based on the analysis of the internal regulations and adjustments concerning the acquisition policy and surrounding issues, the authors present the evolutionary process of its development over the last twenty years that has led to its present shape. Against this particular background, the accompanying changes in the work organization, structure and the management of the Library are also discussed.

Description

Sponsor

Keywords

zarządzanie zasobami, resource management, polityka gromadzenia, acquisition policy, gromadzenie zbiorów, collection acquisitions, źródła wpływów, acquisition sources, bibliotekarze dziedzinowi, subject specialists

Citation

Biblioteka, 2015, nr 19 (28), s. 129-157

Seria

ISBN

ISSN

0551-6579

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego