Hungarian referendum on distribution of migration quotas. What about the European solidarity?

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Węgierskie referendum w sprawie obowiązkowych kwot relokacji uchodźców. Co z tą europejską solidarnością?

Abstract

In recent years national referenda have become popular instruments for making decisions on very problematic European issues (Grexit, Brexit, migration crisis). The Hungarian vote of 2016 on refugee quotas distribution seems to be one of them. Next to its importance in the Euopean context, the 2016 referendum was devoted to a very difficult and socially important problem. It is argued that this national referendum was a maneuver of Hungarian Prime Minister Victor Orban against the European Union, its solidarity and common interests. Having in mind that the migration crises should be treated as a joint challenge for the entire EU and all its member states should take a part of responsibility in seeking the proper solutions satisfying all MS – the main objective of this paper was to answer the question about the course and consequences of Hungarian referendum of 2016 for realization of the solidarity principle. The article aimed also at finding answers to the questions about the role of referendum on problematic/controversial issues in Hungary and about the factors impacting the voters decision.
W ostatnich latach krajowe referenda stały się popularnymi instrumentami podejmowania decyzji w bardzo problematycznych i kontrowersyjnych kwestiach (Grexit, Brexit, kryzys migracyjny). Węgierskie referendum w sprawie relokacji narzuconych przez UE kwot uchodźców jest jednym z przykładów takich głosowań. Oprócz kontekstu europejskiego, węgierskie referendum poświęcone było bardzo trudnemu i społecznie ważnemu zagadnieniu. Argumentuje się także, że głosowanie to było manewrem węgierskiego premiera Victora Orbana przeciwko Unii Europejskiej, jej solidarności i wspólnym interesom. Pamiętając, że kryzysy migracyjne należy traktować jako wspólne wyzwanie dla całej UE, a wszystkie państwa członkowskie powinny wziąć na siebie odpowiedzialność za poszukiwanie właściwych rozwiązań satysfakcjonujących wszystkie państwa członkowskie – za główny cel niniejszego artykułu przyjęto udzielenie odpowiedzi na pytanie o rolę węgierskiego referendum z 2016 r. dla realizacji zasady solidarności w Europie. Rozważania prowadzone w artykule miały również na celu znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące roli referendum w problematycznych/kontrowersyjnych kwestiach na Węgrzech oraz czynników wpływających na decyzję wyborców.

Description

Sponsor

Keywords

referendum, Hungary, refugee crisis, solidarity in the European Union, referendum, Węgry, kryzys uchodźczy, solidarność w Unii Europejskiej

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019, s. 143-152.

Seria

ISBN

ISSN

1899-6256

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego