Działalność dobroczynna i filantropijna na ziemiach polskich w czasie niewoli narodowej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Bogucki Wydawnictwo Naukowe

Title alternative

Abstract

W okresie zaborów działalność dobroczynna i filantropijna na ziemiach polskich uległa dość znaczącym przeobrażeniom w zakresie celu oraz możliwości jej wy­konywania w stosunku do lat minionych. Aktywność ta stała się przejawem pa­triotyzmu i jako taka była również odbierana przez zaborców. Jak zwraca uwagę Ewa Leś, „towarzystwa społeczne i gospodarcze stanowiły instrumenty oporu politycznego oraz ekonomicznego i społecznego rozwoju, tworząc struktury paralelne do instytucji publicznych państw zaborczych, nierzadko w konspiracji. Dążenia niepodległościowe splatały się w działaniach organizacji społecznych z celem filantropijnym.

Description

Sponsor

Keywords

opieka społeczna, filantropia, działalność dobroczynna, organizacje charytatywne

Citation

Pomoc - wsparcie - ratownictwo. O optymalizacji rozwoju i edukacji człowieka na różnych etapach życia. (red.) A. Knocińska, P. Frąckowiak, Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań - Gniezno 2017, s.526-537.

DOI

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego