Between negation and engagement. European integration in Mieczysław F. Rakowski’s journalism and political activity in 1958–1990

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Między negacją a zaangażowaniem. Integracja europejska w publicystyce oraz działaniach politycznych Mieczysława F. Rakowskiego 1958–1990

Abstract

The main aim of the article was to present the views of Mieczysław F. Rakowski on the multifaceted process of European integration in the years 1958–1990. Attention was focused on the “German problem”, the ideological war: capitalism – communism, the enlargement of the European Communities to new countries in the 1970s and 1980s.
Zasadniczym celem artykułu było przedstawienie poglądów Mieczysława F. Rakowskiego na wieloaspektowy proces integracji europejskiej w latach 1958–1990. Uwagę skoncentrowano na „problemie niemieckim”, wojnie ideologicznej: kapitalizm – komunizm, rozszerzeniu Wspólnot Europejskich o kolejne kraje w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku.

Description

Sponsor

Keywords

European integration, People’s Poland, Comecon, German problem, EEC, integracja europejska, Polska Ludowa, RWPG, problem niemiecki, EWG

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 15/2021, s. 319-336.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego