PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Abstract

Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, red. Wacław Jarmołowicz, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2007, ss. 264.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 70, 2008, z. 2, s. 215-217

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego