Sprawozdania i informacje RPEiS 34(3), 1972

Loading...
Thumbnail Image

Date

1972

Authors

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Notes and communications RPEiS 34(3), 1972

Abstract

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Sprawozdania i informacje, Notes and communications

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 34, 1972, z. 3, s. 309-329

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego