Rada Europy i Unia Europejska jako dwie główne organizacje chroniące prawa człowieka w Europie – krytyczna analiza na podstawie wybranych wyroków

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017-06-30

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono”

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Rada Europy, Unia Europejska, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Matthews p. Wielkiej Brytanii, Bosphorus p. Irlandii, Michaud p. Francji, Hoechst AG p. Komisji, Sayn-Wittgenstein p. Landeshauptmann von Wien

Citation

Zeszyty Naukowe Prawa Konstytucyjnego, 2017, nr 10, s. 127-139

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego