Proponents of Euroscepticism in the United Kingdom from 1950 to 2017

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Zwolennicy eurosceptycyzmu w Wielkiej Brytanii w latach 1950–2017

Abstract

The author of this article explores the issues of the Proponents of Euroscepticism in the UK from 1950 to 2017. The researcher claims that Winston Churchill was the first Eurosceptic Prime Minister. The author believes that Euroscepticism is not related to any political party, but is a non-party phenomenon, not linked to a particular ideology. However, the researcher concludes that the biggest number of Eurosceptics in the UK can be found among the Conservatives. In addition, in his study, the author identifies the main theorist of contemporary British Euroscepticism as well as the moderate and radical types of Euroscepticism.
Autor niniejszego artykułu bada kwestię obecności zwolenników eurosceptycyzmu w Wielkiej Brytanii w latach 1950–2017. Autor twierdzi, że pierwszym eurosceptycznym szefem rządu był Winston Churchill i utrzymuje, że eurosceptycyzm nie jest zjawiskiem powiązanym z jakąkolwiek partią polityczną, lecz zjawiskiem o charakterze ponadpartyjnym, nieposiadającym ścisłego związku z konkretną ideologią. Jednocześnie zauważa, że największy odsetek eurosceptyków w Wielkiej Brytanii występuje wśród konserwatystów. W toku rozważań zawartych w artykule, autor identyfikuje głównego teoretyka współczesnego brytyjskiego eurosceptycyzmu, a także wyodrębnia umiarkowany i radykalny wariant eurosceptycyzmu.

Description

Sponsor

Keywords

European Union, Euroscepticism, Brexit, Unia Europejska, eurosceptycyzm, brexit

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2017, nr 4, s. 39-57.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego