Autoreferaty doktorskie

Loading...
Thumbnail Image

Date

2003

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

OSADY KULTURY PRZEWORSKIEJ Z TERENÓW ZIEM POLSKICH

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Folia Praehistorica Posnaniensia, 2003, Tom X-XI, s. 337-341

Seria

ISBN

ISSN

0239-8524

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego