Rada Polityki Pieniężnej jako szczególny organ państwa

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

The Monetary Policy Council as a special state organ

Abstract

Artykuł poświęcony jest Radzie Polityki Pieniężnej. Celem opracowania jest analiza ustrojowej pozycji Rady. Określenie statusu prawnego RPP stanowi początek rozważań. W dalszej części przedstawiono model kadencyjności i skład osobowy RPP. W tym kontekście omówione zostały propozycje zmian zawarte w projekcie ustawy o NBP. Istotną częścią artykułu jest kwestia wymogów merytorycznych stawianych członkom RPP. Podkreślają one pozycję Rady na tle innych organów państwa. Zakończenie zawiera wnioski potwierdzające, że RPP to szczególny organ państwa. Autor wskazuje również, że należałoby dokonać pewnych zmian wzmacniających działanie RPP, a mianowicie konstytucyjnie uregulować liczbę wybieranych do niej członków przez uprawnione do tego organy i uregulować kwestie kompetencji prawotwórczych.
The paper deals with the topic of the Monetary Policy Council. The main aim of this research paper is to analyze the institutional position of the Council. The first part focuses on the definition of the Monetary Policy Council’s status. The next part concerns the model of the term of office and personal composition of the Council. In this context, proposals for changes are presented which are included in the project of the new law on the National Bank of Poland. A significant part of the paper describes the conceptual requirements for the members of the MPC. They emphasize the importance of the Council in comparison with other state bodies. The ending presents the conclusion that the Monetary Policy Council is a state organ of special importance. The author indicates the need for certain changes to reinforce the actions of the Monetary Policy Council, especially the need to regulate the number of members of the MPC who should be appointed by the relevant bodies and authorities by means of the Constitution. Additionally, the issues concerning legislative competence must be discussed as well.

Description

Sponsor

Keywords

instytucje państwa, bank centralny, polityka gospodarcza, state institutions, central bank, economic policy

Citation

Przegląd Politologiczny, 2016, nr 3, s. 159-169.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego