Wykluczenie rówieśnicze

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

wykluczenie rówieśnicze, grupa rówieśnicza

Citation

Jaskulska S., Poleszak W., (2015). Wykluczenie rówieśnicze. W: J. Pyżalski (red.), Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli. Wybrane konteksty. Łódź: theQ studio, s. 155-175.

ISBN

978-83-941942-0-8

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego