SPRAWOZDANIE z Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Antropologicznego odbytego 3 września 1993 r. w Gdańsku

Loading...
Thumbnail Image

Date

1993

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Polskie Towarzystwo Antropologiczne

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Przegląd Antropologiczny, vol. 56, z. 1-2, 1993, pp. 1999-205.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego