Badania tekstowe w procesie tłumaczenia polskich i węgierskich tekstów prawniczych na przykładzie umowy kupna-sprzedaży

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa

Title alternative

Abstract

Autorka porusza kwestie związane z badaniami tekstowymi, które są istotne z punktu widzenia tłumacza tekstów prawnych i prawniczych. W kontekście tych badań dokonuje analizy polskich i węgierskich tekstów umowy kupna-sprzedaży. Bada związki i zależności pomiędzy tekstami, jak również wewnętrzną strukturę tekstu umowy. Porównuje zarówno struktury językowe umów węgierskich i polskich, jak i ich odniesienia prawne. Wskazuje na takie jednostki, jak mikro-, makro- i mezopoziom tekstu. Teorie dotyczące budowy tekstu łączy z teorią tłumaczenia.
Abstract (Text Studies in Translation of Polish and Hungarian Legal Texts on the Example of Purchase Contracts). In this paper the author discusses text studies related issues which are relevant for the translator of legal texts. In the context of these studies, she analyzes Polish and Hungarian texts of purchase contracts. The author touches upon issues connected with the relationships and dependencies between texts, analyzing the internal structure of contract texts. She compares both the language structures of Hungarian and Polish contracts and their legal reference. She indicates such items as: the micro-, macro- and mezzo level of the text, and combines the text structure theories with the theory of translation.

Description

Sponsor

Keywords

badania tekstowe, teoria budowy tekstu, teoria tłumaczenia, translatoryka, Tłumaczenie tekstów prawniczych, Tekstologia, Węgierskie teksty prawnicze, Tłumaczenie węgierskich tekstów prawniczych, Poziomy tekstu

Citation

Język. Komunikacja. Informacja, 2008, tom 3, s.9-20

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego